miércoles, 27 de marzo de 2013

Fracaso escolar

Mª Ángeles LLorente profesora do IES Hoya de Buñol fala na comisión parlamentaria sobre fracaso escolar   no Parlamento Valenciá.

 • Que é fracaso escolar?
 • Que avaliamos, como avaliamos e para que avaliamos?
 • Protagonismo do alumno
 • Compromiso do profesorado
 • Traballo por proxectos
 • Tempos para a reflexión
 • Reestruturación dos centros
 • Equipos multidisciplinares
 • Regular a coordinación entre administracións (moito protagonismo aos Concellos)
 • Importancia da etapa de 0 a 3 anos gratuitas
 • Detección e análisis das necesidades globalmente
  • familiar
  • social
  • relacional
  • escolar
 • Os plans de traballo teñen que abordar os catro ámbitos para compensar desigualdades
 • Formación en centros
 • Estabilidade do profesorado
 • Rotacións dos equipos directivos e moita implicación


Se algunha das fotografías, debuxos... que aparecen neste blog están suxeitas a dereitos de autor, póñanse en contacto con nós e serán retirados.