jueves, 31 de julio de 2008

A VOLTA AO COLE

Cando se acerca o mes de setembro, moitos nenos e nenas encaixan mal o retorno ás clases mentras que outros están desexando volver a ver aos seus compañeiros e contarlles como lle foi nas vacacións.

Dende os tres anos, o colexio se convirte nun lugar tan importante como a súa propia casa, pasan gran parte de su vida, viven importantísimas experiencias, coñecen a seus primeiros amigos e o mestre pasa a ser, as veces, máis importante que os seus propios pais.


Os nenos e nenas de tres anos farán este ano a súa primeira incursión no colexio que será un acontecemento moi importante nas súas vidas e a súa adaptación terá moito que ver coa dependencia emocional aos seus pais. En moitas ocasións a dificultade do neno para ir á escola é a mostra da dificultade que ten a nai de separarse do neno.


Na escola os nenos son un máis entre compañeiros, non hai privilexios, non está a nai protectora satisfacendo os seus caprichos. Representa o primeiro paso de entrada á sociedade, coas súas normas, límites, que nos obrigan a abandonar certas tendencias persoais a favor dunha convivencia social máis adecuada.

A volta ao colexio non supón o mesmo para o mozo ou neno que goza no centro educativo que para o que o percibe como un afastamento da seu contorno familiar ou das súas fantasías. E no caso dos pais tampouco é o mesmo para os que entenden a escola como medio de crecemento dos seus fillos, que para aqueles que a conciben como pouco máis que unha maneira de quitarse aos fillos do medio.


Despois das vacacións, onde non había horarios nin présas para ir á cama, con todo o día para o lecer, faise algo costa arriba volver á rutina diaria. Todo isto vai supor unha adaptación, que para algúns será máis complicada que para outros. Isto ten que ver con que hai persoas ás que lles custa máis aceptar os cambios, aférranse ao pasado, son fantasiosos.

A actitude dos pais e o comportamento dos profesores son fundamentais para unha correcta adaptación do neno ao colexio. é moi importante que lle transmitan seguridade e tranquilidade.


As sensacións que perciben os nenos ante a volta ao colexio non son debidas ao azar, manifestan a súa forma de relacionarse co mundo, depende en gran medida do que os seus pais lle transmitisen. En moitas ocasións son os propios pais os que establecen unhas relacións familiares herméticas e calquera apertura ao mundo é vivida como un drama.


Algúns consellos para unha volta ao cole sen traumas son:


  • Hai que transmitirlles a alegría que supón ir á escola.


  • Aprender, coñecer novos compañeiros, ter certa independencia, desenvolver os seus propios gustos.


  • Non hai que criticar os custos dos libros e material escolar. Non nos damos conta de que continuamente nos queixamos diso, pero o neno vive como somos capaces de gastarnos diñeiro noutras cousas: videoxogos, roupa de marca, restaurantes, viaxes, etc. Con esta actitude estamos a realizar unha crítica á educación dos nosos fillos.


  • é recomendable participar activamente na educación dos nosos fillos, axudarlles a facer os deberes, preguntarlles como foi o día escolar.


  • é importante manter unha boa relación co profesorado. Frecuentemente observamos conflitos neste sentido e desta forma estamos "botando terra encima" á educación do noso propio fillo.


  • Non hai que esquecerse tampouco, de que no colexio a autoridade represéntaa o profesor.O neno ha de sabelo, e os pais non deben discutir este principio.

Desexámoslles unha feliz volta a clase e gozar do belo camiño que é aprender.

martes, 1 de julio de 2008

CHEGAN AS VACACIÓNS

Chegou o verán e con il as vacacións pero....como plantexamos estes dous longos meses de vacacións?.
Cada familia, dependendo das súas circustancias, obtará por un plantexamento ou outro, aínda que é certo que algunhas rutinas e algunhas actividades deberían estar presentes ao longo deste período.

Dende o punto de vista académico é importante non perder os hábitos de traballo e de estudo adquiridos durante o curso escolar; tamén é importante reforzar as novas aprendizaxes adquiridas para que no mes de setembro non lles pasen factura.
Para iso é importante importante unha rutina de traballo, preferiblemente pola mañá, logo do desayuno e antes de empezar as actividades de tipo lúdico.

Tamén é importante potenciar a lectura como fonte de pracer a través de libros que lles gusten e motiven.

Pero tamén hai tempo para descansar e gozar. É o momento de permitir actividades máis restrinxidas durante o curso, tal e como poidan ser a televisión ou as videoconsolas, pero sempre con moderación e supervisión pola nosa banda, tanto no tipo de programas que ven como nos xogos que se escollan, vixiando en ambos os casos o tipo de contido que lles transmiten.

É importante que non pasen sos todo o tempo de lecer. Agora é un bo momento para que acudan a excursións, campamentos... xa que poderán relacionarse e mellorar a súa socialización, continuarán tendo uns hábitos, normas, límites... e adquirirán maiores habilidades e coñecementos.

O deporte tamén debe estar presente, e debería practicarse na medida do posible, xa sexa de forma global nos citados campamentos, ou de forma particular en clubs deportivos.

Pero sobretodo o verán é época de estar cos nosos fillos. É importante aproveitar as nosas vacacións laborais para facer todas estas actividades con eles, desde ler un intre xuntos, dar un paseo en bicicleta, ir ao cine e se é necesario xogar á videoconsola. En definitiva, aumentar os espazos de calidade e dedicación que no día a día en ocasións non logramos atopar.

Estas son unhas poucas ideas para pasar o verán pero seguro que tedes moitas máis que espero que compartais deixando un comentario
Se algunha das fotografías, debuxos... que aparecen neste blog están suxeitas a dereitos de autor, póñanse en contacto con nós e serán retirados.