lunes, 28 de diciembre de 2009

Fixar límites

Cando se di que os nenos necesitan pautas, límites, normas, regras, hábitos, non se di co ánimo de anulalos, senón todo o contrario, grazas a este modelo educativo, o neno de hoxe poderá ser un adulto autenticamente libre.
MacKenzie, fala dos pais con límites firmes e pais con límites laxos.

PAIS CON LÍMITES FIRMES
*As caracteríaticas dos pais :
 • Indicacións claras, directas, cara a condutas concretas
 • Palabras apoiadas con accións
 • Esixencia de obediencia
 • Dar suficiente información para tomar decisións aceptables e cooperar
 • Proporcionar responsabilidade

*Posibles resultados:

 • Cooperación
 • Diminución do incumprimento de límites
 • Comprensión das normas e expectativas
 • Respecto ás palabras dos pais

*Repercusión nos nenos

 • "non" significa "non"
 • Esperan e esíxenme que cumpra as normas
 • As normas habémolas de cumprir todos
 • Responsabilidade ante a miña conduta
 • Os adultos son consecuentes co que establecen

PAIS CON LÍMITES LAXOS

*As características dos pais

 • Indicacións sen claridade. Dobres mensaxes
 • Regras sen apoio nas accións
 • Non esixir obediencia; esta é opcional
 • Falta de información para tomar decisións aceptables
 • Falta de responsabilidade

*Posibles resultados

 • Resistencia
 • Aumento dos intentos de saltarse os límites
 • Desobediencia, loita de poder
 • Ignoran as palabras dos pais

*Repercusión nos nenos

 • "non" significa " si" "quizais"
 • Non esperan que cumpra as normas
 • As normas non son para o min
 • Os adultos son responsables dos meus actos
 • Os adultos non son consecuentes co que establecen

NADA DESCONCERTA MÁIS OS NENOS QUE A AUSENCIA DE NORMAS

No hay comentarios:

Se algunha das fotografías, debuxos... que aparecen neste blog están suxeitas a dereitos de autor, póñanse en contacto con nós e serán retirados.