domingo, 28 de abril de 2013

Trastornos del neurodesarrollo

Onte estiven en Sanxenxo nunhas xornadas sobre neurodesarrollo. Este é o resumo que fago das xornadas que por suposto son soamentes apuntes que tomei 

O Doutor Alfonso Amado, neuropediatra do policlínico Ebam e do Hospital Universitario de Vigo aclarounos moitas cousas sobre xenética e as anomalías cromosómicas.

 • Nos trastornos hai unha influencia importante dos xenes
 • Hai tres tipos de Trastornos do neurodesarrollo:
  • Sindrómico (exemplo Síndrome de William)
  • Ambientais (exemplo Sídrome de alcohol fetal)
  • Sin causa coñecida (TDAH, TOC, Discalculia)
 • Límites pouco definidos, gran solapamento
 • Moitas discapacidades relacionadas co cromosoma X
 • Fenotipo morfolóxico, fenotipo conductual
 • Delecións, teoría do doble impacto,
 • Crucial os programas de estimulación precoz
 • Concepto de influencia activa
 • Diferentes casos:
  • Síndrome de Down
  • Angelman Williams
  • Martín Bell ou X-Frágil
  • Prader Willi
  • Rett
  • Smith Magenis

O Doutor Francisco Cruz, profesor catedrático de psicoloxía clínic da Universidade de Granada comentounos da importancia da estimulación precoz

 • O número de nenos con trastornos incapacitantes crónicos triplicaronse (agora sálvanse nenos con 500 gramos de peso ao nacer
 • Nenos con necesidades especiais de saude (problemas físicos, emocionais, comportamentais e de desarrollo) requiren:
  • Tareas de prevención da enfermidade
  • Estratexias específicas de intervención
  • Equipos multidisciplinarios
 • Definición de atención temprana e definición de estimulación temprana (cousas distintas)
 • Obxectivos da atención temprana
  • Prevención
  • Seguimento
  • Intervención
 • A prematuridade causa máis frecuente da atención temprana
 • Ter nacido prematuramente pode levar consigo á presentación de danos a longo prazo.
  • Alteracións comprensión verbal
  • Velocidade de procesamento
  • Máis problemas de comportamento
  • Atención
 • Os primeiros anos de vida son cruciais. A plasticidade a nivel cerebral é un aliado e pode ser un inconvente
 • O uso do CI non é suficiente; existen deterioros en distintas áreas neuropsicolóxicas como:
  • Atención
  • Organización viso-perceptiva
  • hai que facerlles un seguimento como mínimo ata os 10 anos
 • Xerar programas preventivos centrados nas funcións executivas:
  • Razoamento
  • Planificación
  • Inhibición
  • Memoria de traballo
 • A autodisciplina máis contundente que o CI

A Doutora Mara Perellada, psiquiatra infantil e xuvenil e coordinadora da Unidade AMITEA (atención médica integral a los trastornos del espectro autista) no Hospital Gregorio Marañon de Madrid comentounos como traballan nesta unidade o autismo

 • Aumento da prevalencia nos últimos 30 anos 
  • cambios nos criterios diagnósticos
  • instrumentos de medida
  • aumento da percepción social
 • Importante afinar o diagnóstico
 • Característiscas:
  • Restricción de intereses
  • Déficit de comunicación
  • Déficit na interación social
  • Condutas repetitivas
 • Importante diagnóstico diferencial
 • Patoloxias intercurrentes
  • Epilepsia (11-39%)
  • Patoloxía dixestiva
  • Patoloxía oftalmolóxica
  • Problemas hormonais
  • Problemas otorrino
  • problemas dentais
  • Problemas de sono (o 80%)
 • O Gregorio Marañon de Madrid. Problema sanitario
  • Alto porcentaje de retraso mental
  • A mitade non ten linguaxe oral
  • Necesidade de interpretación dos familiares
  • Dificultades para detectar a dor
  • necesidade de múltiples xestións
 • É un program pionero. AMITEA
  • Diagnóstico Diferencial orgánico
  • Realizan probas complementarias
  • Atención a problemas cotidiáns
   • Alimentación
   • soño
   • saúde dental
 • Protocolos de atención
  • Citas por teléfono
  • Información centralizada
  • Persoa de contacto no programa
  • Priorización das citas
  • Reducción dos tempos de espera

No hay comentarios:

Se algunha das fotografías, debuxos... que aparecen neste blog están suxeitas a dereitos de autor, póñanse en contacto con nós e serán retirados.