sábado, 7 de junio de 2014

As rúbricas. Unha nova forma de avaliar

As rúbricas ou matrices de avaliación constitúen unha forma de avaliar moi obxectiva que cada vez se impón mais nas diferentes etapas.
En termos xerais, as rúbricas son un cadro de dobre entrada ou matriz de avaliación no cal se expresa de forma explícita, no eixe vertical (cabezas de filas) os aspectos que se avaliarán e nos darán noticia da calidade da tarefa e, no eixe horizontal (cabezas de columnas) os cuantificadores (10, 9, 8...) ou cualificativos (excelente, ben, regular, malo) que se asignarán aos diferentes niveis de logro.
Nas celas de intersección entre categorías a avaliar e calificadores exprésase que características terá a tarefa para merecer a cualificación correspondente.
A rúbrica é considerada como un instrumento de autoavaliación (de parte do estudante) pois lle permite aprender a monitorear o seu propio progreso ou desempeño, axudándolle a preguntarse Onde me encontro? Cara a onde vou? Que necesito para chegar ao lugar sinalado polo meu facilitador? Á rúbrica concíbeselle como unha ferramenta de avaliación formativa xa que pode involucrar os estudantes no proceso de deseño de a mesma, se así o decide o profesor, previo á entrega dun traballo.

Para máis información: http://www.orientacionandujar.es/wp-content/uploads/2014/05/guiabasicaelaborarubrica1.pdf

Existen ferramentas gratuítas que axudan aos educadores a crear rúbricas de gran calidade; unha delas é RUBISTAR
http://rubistar.4teachers.org/index.php?lang=es&skin=es

No hay comentarios:

Se algunha das fotografías, debuxos... que aparecen neste blog están suxeitas a dereitos de autor, póñanse en contacto con nós e serán retirados.