domingo, 8 de junio de 2008

COMUNICACIÓN FAMILIA-ESCOLA

Video didáctico de Eloina Terrón sobre habilidades de comunicación social na escola. Nel móstranse tres formas de abordar unha relación comunicativa (utilizando como exemplo a entrevista entre un profesor e unha nai na tutoría).
Cada unha das secuencias presenta, e analiza posteriormente, un estilo de comunicación por parte do profesor: o estilo agresivo, o estilo inhibido e o estilo asertivo.

Danse pautas e exemplos concretos de que estratexias utilizar nun estilo asertivo de tal forma que a relación de comunicación convértase nunha relación de cooperación entre a familia e a escola.

No hay comentarios:

Se algunha das fotografías, debuxos... que aparecen neste blog están suxeitas a dereitos de autor, póñanse en contacto con nós e serán retirados.