domingo, 29 de junio de 2008

DECÁLOGO PARA FORMAR UN DELINCUENTE

O popular xuíz de menores de Granada, Emilio Calatayud, coñecido polas súas sentenzas educativas e orientadoras, publicou un libro "Reflexiones dun xuíz de menores" (Dauro) no que inserta un "Decálogo para formar un delincuente ". É moi interesante e di así:
  • Comece desde a infancia dando ao seu fillo todo o que pida. Así crecerá convencido de que o mundo enteiro perténcelle.
  • Non se preocupe pola súa educación ética ou espiritual. Espere a que alcance a maioría de idade para que poida decidir libremente.
  • Cando diga palabrotas, rir. Isto animarao a facer cousas máis graciosas.
  • Non lle regañe nin lle diga que está mal algo do que fai. Podería crearlle complexos de culpabilidade.
  • Recolla todo o que el deixa tirado: libros, zapatos, roupa, xoguetes. Así se afará a cargar a responsabilidade sobre os demais.
  • Déixelle ler todo o que caia nas súas mans. Coide de que os seus pratos, cubertos e vasos estean esterilizados, pero non de que a súa mente énchase de lixo.
  • Rifa a miúdo co seu cónxuxe en presenza do neno, así a el non lle doerá demasiado o día en que a familia, quizá pola súa propia conduta, quede esnaquizada para sempre.
  • Dele todo o diñeiro que queira gastar. Non vaia sospeitar que para dispor do mesmo é necesario traballar.
  • Satisfaga todos os seus desexos, apetitos, comodidades e praceres. O sacrificio e a austeridade poderían producirlle frustracións.
  • Póñase do seu parte en calquera conflito que teña cos seus profesores e veciños. Pense que todos eles teñen prexuízos contra o seu fillo e que de verdade queren amolalo.

No hay comentarios:

Se algunha das fotografías, debuxos... que aparecen neste blog están suxeitas a dereitos de autor, póñanse en contacto con nós e serán retirados.