viernes, 9 de mayo de 2008

IMPORTANCIA DA LECTURA

Aprender a ler significa, sobre todo, ver ler. O neno imita sempre. Se os pais dedican horas á televisión, el tamén o fará, se, en cambio, len, tenderá a facelo. Aprender a ler é un proceso de aprendizaxe lenta e difícil, no que o papel do adulto resulta fundamental. Soamente un tres por cento das persoas volverase lector na adolescencia,os demais o farán na infancia.Hai van unha serie de bens que trae consigo a actividade lectora, e así axudar a interiorizar a súa importancia. Tamén quero indicar que o beneficio persoal que cada lector saca da lectura é moi variado, pois todas as actividades humanas "por ser libres" son irrepetibles e persoais. En calquera caso, podemos afirmar que coa lectura chegan á persoa un cúmulo de bens que a melloran.
*A lectura non só proporciona información (instrución) senón que forma (educa) creando hábitos de reflexión, análise, esforzo, concentración e recrea, fai gozar, entretén e distrae.

*A lectura axuda ao desenvolvemento e perfeccionamento da linguaxe. Mellora a expresión oral e escrita e fai a linguaxe máis fluída. Aumenta o vocabulario e mellora a ortografía.

*A lectura mellora as relacións humanas, enriquecendo os contactos persoais.

*A lectura dá facilidade para expor o propio pensamento e posibilita a capacidade de pensar.

*A lectura é unha ferramenta extraordinaria de traballo intelectual xa que pon en acción as funcións mentais axilizando a intelixencia. Por iso ten relación co rendemento escolar.

*A lectura aumenta a bagaxe cultural; proporciona información, coñecementos. Cando se le apréndese.

*A lectura amplía os horizontes do individuo permitíndolle porse en contacto con lugares, xentes e costumes afastados a el no tempo ou no espazo.

*A lectura estimula e satisfai a curiosidade intelectual e científica.

*A lectura esperta afeccións e intereses.

*A lectura desenvolve a capacidade de xuízo, de análise, de espírito crítico.

*A lectura fomenta o esforzo pois esixe unha colaboración da vontade.

*A lectura esixe unha participación activa, unha actitude dinámica. O lector é protagonista da súa propia lectura, nunca un suxeito paciente.

*A lectura potencia a capacidade de observación, de atención e de concentración.

*A lectura facilita a recreación da fantasía e o desenvolvemento da creatividade pois o lector, durante a lectura, recrea o que o escritor creou para el.

*A lectura é un acto de creación permanente. Pinzàs sinala: «Todo canto un home le é por el persoalmente recreado, volto crear (...). Pero o lector, ademais de recrear, recréase, créase a si mesmo de novo, volve crear o seu propio espírito».

*A lectura favorece o desenvolvemento das virtudes morais sempre que os libros selecciónense adecuadamente.

*As lecturas propón modelos para admirar e imitar; e, mentres os modelos viventes (pais, profesores, etc.) pasan, os protagonistas dos libros permanecen.

*As lecturas fannos máis libres. Fai uns anos houbo un slogan para a promoción da lectura que dicía: «Máis libros, máis libres».

* A lectura potencia a formación estética e educa a sen coñecernos a nós mesmos e aos demais, e "deste xeito" favorecen a educación do carácter e da afectividad, espertando bos sentimentos.

*A lectura enriquécenos e transfórmanos, fainos gozar e sufrir.

Se queres saber algo más sobre o tema visita a páxina http://personales.com/peru/arequipa/cadillohipolopatty/
Se queres visitar unha biblioteca virtual esta é a mellor "O RECANTO DE MIK"

No hay comentarios:

Se algunha das fotografías, debuxos... que aparecen neste blog están suxeitas a dereitos de autor, póñanse en contacto con nós e serán retirados.