viernes, 13 de marzo de 2009

COMPETENCIAS BÁSICAS

Nos últimos tempos, a nosa sociedade sufriu importantes cambios que demandan tamén respostas diferentes na formación dos futuros cidadáns. Dentro do marco europeo conseguiuse un consenso sobre as finalidades dos sistemas educativos: os nosos alumnos e alumnas deben alcanzar ao rematar a súa escolaridade obrigatoria unha serie de competencias fundamentais para desenvolverse nunha sociedade cambiante e para construír un futuro participativo e democrático: AS COMPETENCIAS BÁSICAS
Esta nova orientación pode, e debe, mellorar o curriculo e os procesos de ensino e aprendizaxe, e supón un reto ineludible para os docentes, que comeza por un novo proceso de formación e reflexión sobre o traballo que se está a desenvolver nas aulas.
Nos centros educativos se está a reflexionar en torno ao traballo en competencias básicas:

  • como traballalas,

  • como afectará ao currículo,

  • como avalialas

  • que incidencia terá na organización escolar...

Dende este Blog, queremos facilitar esta reflexión a través dos videos da Conferencia de José Moya (profesor da Facultade de Educación na Universidade de Las Palmas de Gran Canaria e participante en multitude de programas de investigación ) no CEP de Granada (Centro do Profesorado de Granada).¿Poden as Competencias Básicas mellorar o currículo real dos centros educativos?¿Qué podemos entender por competencia?Criterios para chegar a un acordo: oito tipos de aprendizaxe.Competencias básicas y comportamientos.¿Unha competencia pódese adquirir no ámbito educativo?Avaliación das Competencias Básicas

No hay comentarios:

Se algunha das fotografías, debuxos... que aparecen neste blog están suxeitas a dereitos de autor, póñanse en contacto con nós e serán retirados.