lunes, 6 de abril de 2009

Comprensión lectora

A Consellaría de Educación da Xunta de Andalucía ten un programa FONDO LECTOR de desenvolvemento da lectura comprensiva dirixido a alumnos que se encontran en fase de desenvolvemento da aprendizaxe lector e sobre todo a aqueles que teñen problemas de comprensión lectora.

Consta de tres niveis: básico, intermedio e avanzado graduándose a dificultade dos exercicios nestes.

Os exercicios que desenvolve nos niveis básico e internedio son de seis tipos e están orientados a aqueles alumnos que comezan a ler ou aqueles outros que presentan dificultades coa comprensión lectora


 • Ordenar as palabras dunha frase

 • Ordenar unha secuencia de frases

 • Responder a preguntas dunha lectura

 • Relacionar unha palabra co seu sinónimo

 • Relacionar unha palabra co seu antónimo

 • Encontrar unha palabra que non garda relación coas demais

No nivel avanzado desenvólvense cinco tipos de exercicios, orientados ao perfeccionamento da comprensión lectora, polo que poderá utilizar calquera alumno con certo desenvolvemento da lectura comprensiva: • Palabras polisémicas

 • Sinalar o significado dunha frase feita

 • Sinalar a idea principal dun texto

 • Frases con diferentes sentidos das palabras polisémicas

 • Sinalar o significado dun refrán

O programa leva incluídos uns 1000 exercicios nos niveis básico e intermedio. Sendo unha caracteristica fundamental deste o feito de que estea aberta, o que significa que calquera profesor pode introducirlle máis exercicios ou modificar os que leva incluídos.


No nivel avanzado inclúense uns 400 exercicios.

Pica no logotipo para acceder á páxina

1 comentario:

Mik dijo...

Tienes un regalo en el Recanto. Espero que te guste

Se algunha das fotografías, debuxos... que aparecen neste blog están suxeitas a dereitos de autor, póñanse en contacto con nós e serán retirados.