viernes, 10 de abril de 2009

Psicomotricidade

Todos sabemos ca intelixencia comeza coa actividade motora coordinada e intencional e que toda a estructura do coñecemento e a configuración da personalidade se sustentan na interacción co outro e no permanente diálogo tónico-postural-emocional que posibilita a adaptación ao medio.
Moitas das dificultades da aprendizaxe son debidas en boa parte, dunha estruturación incorrecta do esquema e a imaxe corporais, e concretanse en fallas en coordinación, movementos finos e percepción espacial e temporal.

Para evitar estes problemas de aprendizaxe, os colexios de infantil introducen na aula "a psicomotricidade" impartindo esta materia nun espazo específico e cuns materiais axeitados.

Os trastornos psicomotrices exprésanse de maneiras diferentes e deberían ser tratadas por un psicomotricista profesional. Os cadros psicomotrices son:
  1. Dispraxias: Os nenos con dispraxia son incapaces de vestirse sós, de abrocharse a roupa, de atarse os cordóns dos zapatos. Adoitan escribir dunha forma ilexible ou ben lexible e fracasar en todo o resto das actividades de coordinación óculo-manual. Polo xeral confunden a dereita coa esquerda, pola súa total desorganización no tempo e o espazo e sobre todo na construción do seu esquema corporal. Caracterízanse por "o non podo"

  2. Torpeza motriz Os nenos con esta problemática non poden accionar co seu corpo eficazmente, todos os obxectos caen das súas mans, tropezan a cada momento, lévanse as cousas por diante, adoitan golpearse moito, viven con moratones e croques. Como todo lles sae mal, viven pendentes de ser obxecto das burlas dos seus compañeiros, séntense frustrados, avergonzados e polo tanto evitan xogar e confrontarse cos outros

  3. Inhibición psicomotriz Advírtese a inhibición na posibilidade de poñer en xogo o corpo, non utilizándoo activamente. Non participan en xogos grupales, non corren, non saltan, non queren ir ao parque a xogar. Adoitan ser nenos introvertidos e tristes e caracterízanse por "non" dar "traballo". Dedícanse a "actividades pasivas" como xogos

  4. Inestabilidades psicomotoras: Son nenos que se moven todo o tempo, tocan todo ao seu arredor, cústalles realizar calquera tarefa. Non logran deterse nas súas actividades e non logran concentrase. Non poden gozar do descanso e a quietude, cústalles integrase aos grupos pola súa falta de capacidade de espera, a súa carencia de realizacións e o seu continuo ir e vir fanos isoportables e ata agresivos para os demais

No hay comentarios:

Se algunha das fotografías, debuxos... que aparecen neste blog están suxeitas a dereitos de autor, póñanse en contacto con nós e serán retirados.