miércoles, 29 de abril de 2009

Nenos e nenas lentos

Os nenos e as nenas lentos caracterízanse por:
 • Traballan ben pero a un ritmo moi lento
 • Necesitan moito máis tempo cos demais para realizar as tarefas
 • Se distraen con facilidade ou interrompen continuamente o traballo
 • Necesitan axuda continua
 • As veces, leva asociado dificultades específicas
 • Non ten hora límite para estudiar, o criterio para rematar soe ser “cando as actividades rematan”
  *Coa intención de facelo máis levadeiro, soen traballar con demasiadas distraccións cerca, xoguetes, tv,..
  *Non teñen estratexias para traballar de maneira organizada e sistemática
  *Renden mellor se o fan en tempos breves, repetidos con frecuencia.

¿COMO ACTUAR?

 • FACER UNHA VALORACIÓN DAS SÚAS DIFICULTADES
 • FALAR COS MESTRES
  § Considerar a cantidade de tarefa que levan para casa
  § A posibilidade de non ter que copiar os enunciados
  § Realizar actividades que non sempre sexan de “lápiz e papel”
  § Adecuar o tipo de actividades ao seu nivel de competencia
 • RESPECTAR O SEU HORARIO DE ESTUDIO
  Pódese ampliar un pouco máis pero ten que ter unha hora de comezo e unha hora de fin. A limitación de tempo fai co ritmo de traballo aumente
 • TEMPOS BREVES
  Traballar tempos breves con pequenos descansos.
 • ENSINARLLE ALGUNHA TÉCNICA DE ESTUDIO
 • ADOPTAR AS MEDIDAS XERAIS
  Sobre todo reducir os distractores

No hay comentarios:

Se algunha das fotografías, debuxos... que aparecen neste blog están suxeitas a dereitos de autor, póñanse en contacto con nós e serán retirados.