miércoles, 7 de enero de 2009

2ª INTENCIÓN PARA O 2009: DICIR COUSAS AGRADABLES

As loanzas e as críticas son xuízos que unha persoa emite sobre outra. Saber comunicar os devanditos xuízos mellorará o labor dos pais e a súa relación cos seus fillos.
Eloxiar o neno cando el o espera só demostra que o pai está a facer o que debe facer un bo pai. Cando o neno mostra un traballo que fixo no colexio e que el cre que é marabilloso, busca os eloxios para reforzar os seus propios sentimentos. Está ben concederllos, pero é a súa propia opinión a que debe guialo, non o xuízo dos pais.
Cando o neno sabe que fixo algo mal e non pode evitar que os pais o descubran, a crítica e o castigo posterior xa formáronse na súa mente, aínda que aínda os pais non interviñeran. O neno saberá cando fixo algo mal se aprendeu a xulgar as súas propias actuacións.
Dicir cousas agradables aos nenos cando non o esperan terá un efecto duradeiro.
É importante que o neno saiba que os sentimentos do seu pai son positivos porque a súa opinión xeral da vida é importante para el, aínda que actúe coma se non o fose. Por exemplo, algunhas das cousas agradables que dicir:
  • Pódese dicir algo agradable sobre unha característica persoal favorable do neno para demostrarlle que un non sempre ten que facer algo para merecer eloxios.
  • Pódese dicir algo agradable sobre algo que fixera o neno, mostrándolle que unha boa actitude é unha fonte de sensacións gratas.
  • Pódese dicir algo agradable dun mesmo para mostrar que a autoestima positiva é boa. Estáselle a dicir con iso ao neno que é posible sentirse ben cun mesmo sen buscar continuamente a aprobación dos demais.
  • Pódese dicir algo agradable sobre outras persoas para mostrar que está ben ter bos pensamentos cara aos demais aínda que non estean presentes.
  • Pódese dicir algo agradable sobre unha árbore, unha posta de sol ou a cor dun edificio para mostrar que é bo obter satisfacción das experiencias cotiás.
  • Pódese dicir algo agradable sobre algo ou alguén que tamén posúa características que non nos gustan, para mostrar que a vida non é solo branco e negro, e que bo e malo a miúdo van unidos.

"Como ser mellores pais" de Gloria Marsellach

No hay comentarios:

Se algunha das fotografías, debuxos... que aparecen neste blog están suxeitas a dereitos de autor, póñanse en contacto con nós e serán retirados.