martes, 20 de enero de 2009

ESTRATEXIAS BÁSICAS PARA A ALIMENTACIÓN


1º.-ESTABLECER UN RITUAL

*Comer ás mesmas horas

*Establecer momentos previos centrados no que vai ser a comida: poñer mantel, pratos, cubertos

2º.-FACER DA COMIDA UN MOMENTO AGRADABLE

*Comer en familia é unha prioridade

*Se tódala familia non come xunta, polo menos un membro coma co neno

*Procurar o tempo necesario para que se faga con tranquilidade

*Desterrar a discusión a conta do que o neno come, as ameazas, facer comentarios ou descualificalo

*Converter nun momento privilexiado para falar e comentar a xornada, o colexio, os xogos, os amigos..

3º.-OFRECER POUCAS CANTIDADES

4º.-NON PICAR ANTES NIN BEBER REFRESCOS DURANTE A COMIDA

*Se pica antes de comer perderá o apetito, ademais que os doces e lambetadas anulan os sabores da comida

*Os refrescos soen conter grandes cantidades de azucre e darán sensación de estar saciado

5º.-OFRECERLLES O ALIMENTO PERO NON O FORZAR

6º.-DAR BO EXEMPLO

*Variedade de alimentos

*Facer o ritual da comida

*Bos modales

*Valorar o esforzo de preparar a comida

*Non abusar de alimentos inadecuados

*Non pedir pratos alternativos

7º.-COMER SEN DISTRACCIÓNS

8º.-VARIEDADE DE ALIMENTOS

*Que toda a familia os tome e os valore

*Ofrecersellos sen obligarlle

*Preparación actractiva

*Elaboración dun menú semanal

9º.-LIMITAR O TEMPO

10º.-MENÚ COMÚN PARA TODOS

La alimentación infantil y sus dificultades. Jesús Jarque García

No hay comentarios:

Se algunha das fotografías, debuxos... que aparecen neste blog están suxeitas a dereitos de autor, póñanse en contacto con nós e serán retirados.